Αναζήτηση

Kaspar Machine

Ο Κωστής Παπαδόπουλος Εικαστικός Καλλιτεχνεις ετοιμάζεται για την παρουσίαση της μαριονέτας, η Έλια Βεργανελάκη βοηθός.


What can members do?

Members can follow each other, write and reply to comments and receive blog notifications. Each member gets their own personal profile page that they can customize.


Tip:

You can make any member of your blog a writer so they can write posts for your blog. Adding multiple writers is a great way to grow your content and keep it fresh and diversified.
Here’s how to do it:

  1. Head to your Member’s Page

  2. Search for the member you want to make a writer

  3. Click on the member’s profile

  4. Click the 3 dot icon ( ⠇) on the Follow button

  5. Select Set as Writer

7 προβολές0 σχόλια

© 2023 by Major. Proudly created with Wix.com